Chi tiết bài viết - Xã Phong Bình - Gio Linh

Thực hiện Kế hoạch số: 85/KH - BTV Huyện ủy huyện Gio Linh, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Gio Linh về việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2023.  Được sự nhất trí của Huyện ủy huyện Gio Linh, ngày 16/5/2023 Đảng bộ xã Phong Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2023. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, CT HĐND huyện dự và chỉ đạo, đồng chí UV BTV huyện ủy; Đồng chí HUV phụ trách địa bàn xã và các đồng chí trong các ban Đảng của Huyện ủy về dự và chỉ đạo Hội Nghị. Về phía xã có đồng chí Trần Đình Đức BT Đảng ủy - CT HĐND xã và các đồng chí trong BTV Đảng ủy,các đồng chí BCH Đảng ủy, các đồng chí thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam và các đồng chí trưởng các ban, ngành đoàn thể xã và hơn 250 đảngviêntrong đảng bộ đã về dự.

 Toàn cảnh Hội nghị

Các đồng chí BTV Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị

 

 

 Xã Phong Bình được sáp nhập  trên cơ sở 2 xã Gio Bình và xã Gio Phong theo tin thần Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Tỉnh Quảng Trị. Phong Bình là xã vùng gò đồi nằm phía Tây của huyện Gio Linh có tổng diện tích đất tự nhiên là 23,78 km2. Với 1.641  hộ có 6.897 khẩu sinh sống trên 7 thôn. Đảng bộ xã Phong Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 2 Đảng bộ xã Gio Bình và xã Gio Phong theo Quyết định số 623 QĐ/HU, ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Gio Linh; Đảng bộ đã tiến hành tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, toàn Đảng bộ có 294 đảng viên,  có 12 chi bộ trực thuộc.  

Đồng chí Trần Đình Đức -BT Đảng ủy -CT HĐND xã khai mạc Hội nghị

Qua nữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh đất nước và xã nhà còn gặp nhiều khó khă, thách thức, nhưng cán bộ và nhân dân xã nhà đã đoàn kết, tập trung lãnh, chỉ đạo bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng . Nền kinh tế có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư; Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, QPAN được tăng cường cũng cố và giữ vững; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện; Chú trọng củng cố tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng  Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ; Công tác Dân vận của Đảng  được đổi mới; Tổ chức bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đưa ra thực hiện khá tốt, trong đó có một số chỉ tiêu vượt NQ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó BT thường trực Huyện ủy - CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Giữ vững và phát huy các chỉ tiêu đạt được, phấn đấu đạt các chỉ tiêu còn lại, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao trên đơn vị diện tích; kết hợp chặt chẽ hài hòa, hợp lý giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo về môi trường; huy động mọi nguồn lực để tập trung xây dựng NTM nâng cao; chăm lo tốt đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân; thường xuyên xây dựng củng cố QP-AN; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền; công tác tuyên truyền của MTTQVN và các đoàn thể; xây dựng hệ thống chính trị thật sự TSVM về mọi mặt  vào cuối nhiệm kỳ.