Chi tiết bài viết - Xã Phong Bình - Gio Linh

Trao quà hổ trợ gia đình khó khăn

Chiều ngày 13/8, Hội Chử thập đỏ huyện Gio Linh phối hợp chính quyền địa phương xã Gio Hải đã đến trao quà hổ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn thôn 8 xã Gio Hải.Chiều ngày 13/8, Hội Chử thập đỏ huyện Gio Linh phối hợp chính quyền địa phương xã Gio Hải đã đến trao quà hổ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn thôn 8 xã Gio Hải.