Chi tiết bài viết - Xã Phong Bình - Gio Linh

Tại cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Hội LHPN huyện Gio Linh đã đem đến các sản phẩm nông thôn và các sản phẩm ở làng nghề truyền thống như: Tiêu của địa bàn xã Linh Hải, tinh dầu tràm của xã Gio Mai, Gio Thành, sâm bố chính ở xã Gio An, măng Linh Thượng, nước mắm, ruốc và sứa ở các xã vùng biển. Những sản phẩm giới thiệu đều có đăng ký nhản mác, uy tín và thương hiệu trên thị trường, được thị trường ưa chuộng.Thông qua, chuổi cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm khuyến khích và nhanh rộng đầu tư tạo ra nhiều sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao, giúp người tiêu dùng ngày càng được tiếp cận với nông sản sạch, an toàn của địa phương, đồng thời ký kết hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, xây dựng chuổi giá trị sản xuất ngày càng vươn xa, hình thành chuổi sản xuất, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương mình đến với cộng đồng và xây dựng  tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế của huyện, góp phần thực hiện mục tiệu phát triển kinh tế và tiềm năng du lịch, thương mại  của huyện Gio Linh.