Chi tiết bài viết - Xã Phong Bình - Gio Linh

Thực hiện Kế hoạch số: 59/KH-HĐNVQS ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Gio Linh về việc tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024; Kế hoạch 08/KH-HĐNVQS ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã về việc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân. HĐNVQS phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an.

 

 


Toàn cảnh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân


Nhằm tuyển chọn những công dân nam đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, công an và thông tư 148/TT- BQP ngày 4/10/2018 về quy định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ làm cơ sở cho việc lựa chọn công dân tham gia khám sức khỏe tại huyện. HĐNVQS xã Phong Bình tổ chức khám sơ tuyển tại xã.

Kết quả tham gia khám 46 công dân, trong đó 42 công dân đảm bảo đủ các tiêu chuẩn tham gia khám tại huyện, 04 công dân không đủ tiểu chuẩn do thiếu cân nặng và chiều cao.

  

Đại diện BCH quân sự huyện, quân sự xã giám sát

Điều đặc biệt năm nay có 8 công dân viết đơn xin tình nguyện sẵn sàng nhập ngủ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Như vậy xã Phong Bình sẽ phấn đấu đảm bảo 100% chỉ tiêu công dân sẵn sàng nhập ngủ năm 2024 theo Kế hoạch.  

Những công dân tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngủ