Chi tiết bài viết - Xã Phong Bình - Gio Linh

Bà Nguyễn Thị Vui là đối tượng con liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là về nhà ở. Với nguồn kinh phí 70 triệu đồng do Đảng bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ, công trình nhà tình nghĩa này dự kiến sẽ hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Đây là việc làm thiết thực, nhằm chia sẽ, giúp đỡ các gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách...Được biết trong thời gian tới, Ban quản lý quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” huyện tiếp tục phối hợp với địa phương để khởi công xây dựng 7 nhà tình nghĩa khác cho các trường hợp là gia đình chính sách, người có công đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 490 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.Bà Nguyễn Thị Vui là đối tượng con liệt sỹ, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là về nhà ở. Với nguồn kinh phí 70 triệu đồng do Đảng bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ, công trình nhà tình nghĩa này dự kiến sẽ hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Đây là việc làm thiết thực, nhằm chia sẽ, giúp đỡ các gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với các gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách...Được biết trong thời gian tới, Ban quản lý quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” huyện tiếp tục phối hợp với địa phương để khởi công xây dựng 7 nhà tình nghĩa khác cho các trường hợp là gia đình chính sách, người có công đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 490 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.