Chi tiết bài viết - Xã Phong Bình - Gio Linh

Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2020

Ngày 30/7, Ban Điều hành Chương trình OCOP huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 cho cán bộ phụ trách nông nghiệp, giám đốc các Hợp tác xã, Trưởng các thôn, khu phố.Ngày 30/7, Ban Điều hành Chương trình OCOP huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 cho cán bộ phụ trách nông nghiệp, giám đốc các Hợp tác xã, Trưởng các thôn, khu phố.

 

 

Sau 2 năm triển khai Quyết định số 490/QĐ-TTg và gần 1 năm Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm OCOP, 63/63 tỉnh thành trên cả nước tổ chức xây dựng, trong đó có 61 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án, kế hoạch cấp tỉnh. Đến hết tháng 4/2020, đã có 32 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng cho 1.711 sản phẩm (đạt 71,3%  so với kế hoạch là 2.400 sản phẩm) của 986 chủ thể tham gia Chương trình OCOP (trong đó, có 22 sản phẩm đề xuất 5 sao; 604 sản phẩm đạt 4 sao và 1.085 sản phẩm đạt 3 sao). Tuy vậy, trong quá trình triển khai 02 năm qua, thực tế đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần có điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể về một số nội dung.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe cán bộ chuyên trách Chương trình OCOP tỉnh giới thiệu tổng quan về chương trình, theo đó, Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời, được triển khai các nội dung về chu trình và bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm, những điểm mới trong tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm; mục đích; các yêu cầu về hồ sơ và quy định của sản phẩm; hướng dẫn đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020./.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện